Spośród placówek znajdujących się w gestii władz gminy, na obszarze gminy funkcjonują obecnie:

 

  • PSP Bieszków Dolny,
  • Zespół Szkolno Przedszkolny w Zbijowie Małym,
  • PSP Mirów,
  • Biblioteka

 

Dzieci 6-cio letnie objęte są ogniskiem przedszkolnym w każdej szkole. Brak na obszarze gminy szkolnictwa ponadgimnazjalnego i wyższego, oraz szkół dla dorosłych.

Wyróżnikiem szkolnictwo na terenie gminy Mirów są takie cechy jak:
a) zróżnicowany stan techniczny bazy lokalowej;
b) teoretyczna możliwości wprowadzania nowych profili 
w kontekście dostosowywania do potrzeb rynku pracy (nie tylko na terenie gminy),
c) występowania małych szkół, co po uwzględnieniu tendencji demograficznych, może prowadzić do powolnego wygaszania placówek,
d) brak placówki na terenie gminy umożliwiającej uzupełnienie wykształcenia przez osoby dorosłe.
W kompetencji gminy nie należy wprawdzie szkolnictwo ponadgimnazjalne (pozostające w gestii powiatu).